Image

IGRA · PJESMA · PLES · UČENJE

kreativna atmosfera

U dječjem vrtiću Suncokret, s veseljem provodimo aktivnosti kojima svakodnevno dokazujemo svojim mamama i tatama, djedovima i bakama a posebice našim vrtičkim tetama da smo najbolji ... 
Remek djelo
suncokret

Vrtićka himna

Image
Image
Image

Naše aktivnosti i programi

MORENEC
Image
Dječji vrtić „SUNCOKRET“ sudjeluje u realizaciji znanstvenog projekta Hrvatske zaklade za znanost „Modeli odgovora na odgojno-obrazovne potrebe djece izložene riziku socijalne isključenosti u ustanovama RiPOO“.

Projekt traje četiri godine (2020.-2024.), a rezultirat će znanstvenim pokazateljima o mogućnostima prevencije nepovoljnih ishoda razvoja djece i prijedlogom potrebnih oblika potpore djeci i njihovim obiteljima.

Koordinatori projekta u našem DV-u su Nives Pintarić i Karla Kosmačin, koje vam stoje na raspolaganju za dodatne informacije.
Pozivamo vas da se i osobno uključite u ovaj projekt.
 
Više informacija o projektu dostupno je na: http://morenec.ufzg.hr/
Image

PROJEKT "IGRAJMO SE!"

UP.02.2.2.16.0116

Opis projekta:
Projektom IGRAJMO SE  postići će se bolja ravnoteža poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima koji su uključeni u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području Međimurske županije, u Općinama Nedelišće i Strahoninec.
Ciljna skupina su : DV Zvončić Nedelišće, DV Zvjezdica Nedelišće i DV Suncokret Strahoninec. Projektom će se unaprijediti rad dječjih vrtića kroz produljeno radno vrijeme, a ujedno i usavršiti i ojačati kompetencije odgojitelja i stručnih suradnika za kvalitetniji rad s djecom i njihovim roditeljima.

Ciljevi projekta s pokazateljima:
Unaprijediti usluge kroz produljenje radnog vremena DV Zvončić, DV Zvjezdica i DV Suncokret na području Međimurske županije s ciljem omogućavanja bolje ravnoteže poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima uključenima u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Mjerljivi ishodi:

KVALIT. ISHODI: unaprijeđene usluge i kvaliteta usluga dječjih vrtića, doprinos uspostavljanju ravnoteže obiteljskog i poslovnog života roditelja djece koja koriste uslugu produljenog radnog vremena dječjih vrtića; ojačani kapaciteti odgojitelja novim znanjima i vještinama za neposredan rad s djecom i za bolju komunikaciju unutar tima te za bolju komunikaciju s roditeljima.

KVANT. ISHODI:ukupno produljeno radno vrijeme 3 dječja vrtića za 5040 sati(svaki vrtić po 1680 sati); razvijeno i implementirano 8 posebnih programa u 3 dječja vrtića u produljenom radnom vremenu; 40 odgojitelja i stručnih suradnika prisustvovalo osposobljavanju i jačanju kapaciteta od čega je minimalno 28 njih i osposobljeno u području socijalnih usluga.


Korisnik: Općina Nedelišće
Partneri: Općina Strahoninec, Dječji vrtić Zvončić Nedelišće, Dječji vrtić Zvjezdica Nedelišće, Dječji vrtić Suncokret Strahoninec
Ukupna vrijednost projekta: 432.857,18 EUR [3.261.362,44 kn]
Bespovratna sredstva: 432.857,18 EUR [3.261.362,44 kn]
Razdoblje provedbe: 20.01.2022.- 20.09.2023.
Kontakt osoba: Ninoslav Bistrović, 040 389 949, mail: nino.bistrovic@nedelisce.hr


Više informacija o strukturnim fondovima možete pronaći na strukturnifondovi.hr i www.esf.hr
Image
Projekt je financirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Općine Nedelišće.
Ne, ne, to nije sve! Imamo puno toga i
Suncokretopis
Suncokretopis

Naše skupine

Bubamare
Zečići
Pandice
Žabice
Sunčeka
Općina prijatelj djece
Općina Strahoninec

E - vrtić

E - vrtić
Besplatna mobilna aplikacija za roditelje
Brošura