Natječaj za popunu radnog mjesta Kuhar/ica

Natječaj za popunu radnog mjesta Kuhar/ica

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Suncokret" raspisuje se 

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta

KUHAR/ICA

  • 1 izvršitelj u radni odnos na određeno vrijeme (zamjena za bolovanje) s probnim radom od mjesec dana
  • UVJETI: prema člansku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07, 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine 133/97) s minimalno 3 godine radnog iskustva na istovjetnim poslovima kuhara
  • KV kuhar/ica
  • Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.
  • 1 izvršitelj na određeno vrijeme, puno radno vrijeme uz obvezni probni rok sukladno zakonskim odredbama (zamjena za bolovanje i roditeljski dopust)
 PRILOZI
Dokument
 Natječaj za popunu radnog mjesta