Dani jabuka u skupini "Zečići"

U našoj skupini obilježili smo i Dan jabuka. Bilo je to 20.10. kad smo obojali svatko pojedinačno svoju jabučicu i stavili je na pano (Slika 1- 2).  Zatim smo nestrpljivo čekali da nam naše odgojiteljice naprave kašicu kao što su nam obećale (Slika 3).  Priprema naše kašice (Slika 4 ). „Zečići“ kao degustatori kašice od jabuka, prefino je ispala (Slika 5). Za kraj smo i pokupili sve jabuke sa našeg drveća i stavili ih u košare (Slika 6 i 7).