SVJETSKI DAN ZAŠTITE ŽIVOTINJA

Skupina „Zmajčeki“ Svjetski dan zaštite životinja obilježila je prigodnim likovnim, govornim i istraživačko-spoznajnim aktivnostima. Svoje doživljaje prenijeli su na papir crtajući svoju najdražu životinju. Proučavali su enciklopedije, gledali sličice životinja. Pričali su o ponašanju prema životinjama te na koji način ih zaštititi. Odgojiteljice su djeci čitale priču „Izgubljeni Flegi“ koja na zabavan način podučava djecu o pravilnom ponašanju prema životinjama i njihovoj zaštiti.