Skupina „Žabice“ obilježila Dječji tjedan

Skupina „Žabice“ obilježila je Dječji tjedan od 4. do 8. 10. 2021. godine. U  aktivnostima s djecom stavili smo naglasak na: prijateljstvo, ljubav i uvažavanje različitosti.

Slika 1 - „Žabice“ u krugu prijateljstva.  

Slika 2 - „ Drvo različitosti“  - svi smo mi različiti, ali imamo zajedničku potrebu a to je  „ljubav“.

Djeca su predivna, ta divna djeca.
Visoka ne vidiš preko njih.
Duboka ne vidiš ispod njih.
Široka ne vidiš oko njih.
Ta divna djeca.