Čizmice Sv. Nikole

Sveti Niko svijetom šeta, traži djecu svoju...a mi ga strpljivo čekamo, pričamo priče i pjevamo pjesmice o njemu i vrijedno  izrađujemo čizmice.