KULTURA SE FURA

Skupina „MEDEKI“ sudjeluje u projektu Europskog socijalnog fonda i Ministarstva kulture i medija, pod nazivom „Kultura se fura“ u suradnji s knjižnicom „Nikola Zrinski“ Čakovec

U prosincu su realizirane sljedeće radionice:

Radionica 1 - 7.12.2021.

Djeca su na početku skicirala i izrezala uzorak prvog slova svojeg imena. Nakon toga su, koristeći uzorak na odvojeni komad papira i koristeći kontrastne boje, iscrtala to slovo na novi papir. Cilj radionice bio je naći što više riječi koje počinju na slovo vlastitog imena svakog djeteta.

 

Radionica 2 – 9.12.2021.

Djeca su dobila uzorak bibliobusa te su na njega crtala svoje viđenje dizajna bibliobusa. Ti nacrtani uzorci mogu kasnije biti korišteni kao grafičko rješenje za jednu stranu bibliobusa. Tako da svi sudionici projekta sudjeluju u dizajnu izgleda bibliobusa.

 

Radionica 3 – 13.12.2021.

Djeci je pročitana slikovnica “Što je bubamara čula?” koju je predstavila nositeljica radionica. Uz slikovnicu koristila se i lutka zijevalica koja je motivirala djecu na slušanje priče. Nakon pročitane slikovnice djeca su ispunjavala radne listiće pomoću kojih su prepoznavala riječi koje sadrže početni glas K (kravata, kvaka, krava). Uz radne listiće zadatak je bio docrtati tijelo određene životinje koju je dijete dobilo na papiru. Tako su uz malo mašte djeca kreirala neobične životinjske oblike.