“FAŠNIČKA RADIONICA “ - SKUPINA “MEDEKI”

U suradnji s roditeljima realizirana je “Fašnička radionica “ - izrada maske ( krinke ) u obliku životinja s pripadajućim slovima.

Cilj je bio istaknuti slova abecede koja su dio našeg projekta “Svako slovo nešto novo”.

Maske ( krinke ) rezultat su mašte i kreativnosti djece i roditelja.

 VELIKO HVALA RODITELJIMA NA SURADNJI!