„KAM SE KOJE SMEĆE MEĆE“

Dana 12. 4. 2022. održana je radionica u suradnji s zaštitarsko – ekološkom organizacijom Nobilis pod nazivom „Kam se koje smeće meće“. Djeca su na zabavan i njima prihvatljiv način upoznala pravilno razvrstavanje otpada u za to predviđene kante za smeće. Nakon održane edukacije djeca su sama razvrstavala otpad (aktivno učenje). Također su pogledali nekoliko kratkih animiranih filmova o važnosti zaštite okoliša. Uz pomoć bojanka „Čistko” i „Smećko” koje su dobili na poklon utvrdit će naučeno.