Obilježili smo Dan planete Zemlje!

Čitali smo prigodne slikovnice, proučavali globus i enciklopedije ,kaširali smo balon tj. od njega napravili planetu Zemlju. Naučili smo neke nove pojmove poput planeta, kontinent, ocean, ekologija.