8. RADIONICA PROJEKTA “KULTURA SE FURA”

Dana, 2.5.2022. godine realizirana je 8. radionica projekta “Kultura se fura” u suradnji s Knjižnicom  i čitaonicom “Nikola Zrinski” Čakovec.

Radionica je  realizirana u korelaciji govornih, likovnih i glazbenih aktivnosti.

  • Govorna aktivnost: “Priča o papiru”
  • Aktivnost: “Ples pisanja”
    Ples pisanja je metoda  u kojoj djeca uz priču i pokret savladavaju pokrete plesa pisanja potrebnih za razvoj predčitalačkih vještina, te se uz glazbu likovno i kreativno izražavaju.

  • Grafomotoričke vježbe: “Ples pisanja”

  • Likovna aktivnost: - origami “Avioni”
    Za izradu aviona iskoristili smo radove nastale u aktivnosti “Plesa pisanja”.