SVAKODNEVNA TJELOVJEŽBA

Tjelesno vježbanje kod djece neophodan je preduvjet zdravog rasta i razvoja. Redovito kretanje pridonosi spoznajnom, motoričkom, govornom i socio – emocionalnom razvoju. Nadalje, kretanje je djetetova priroda potreba kojom ono istražuje svijet, razvija osjetila i stječe sigurnost, kontrolu nad vlastitim tijelom, razvija svoje  samopouzdanje i socijalne odnose.

Pozitivan stav prema tjelesnom vježbanju važan je za cjelokupni život pojedinca, a stječe se već u ranoj i predškolskoj dobi.