Aktivnosti Pandica

Mlađa mješovita jaslička odgojno-obrazovna skupina “Pandice“, obilježila je:

 

 

14.02.2023. godine obilježavanje „Valentinova“

 

Dana 21.02.2023. godine obilježili smo „Fašnik“

 

Dana 08.03.2023. godine obilježili smo „Dan žena“

 

Dana 17.03.2023. godine obilježili smo „Dan očeva“

 

Dana 21.03.2023. godine obilježavanje „Prvog dana proljeća“

 

Dana 22.03.2023. godine obilježili smo „Svjetski dan voda“