Dječji vrtić SUNCOKRET

Dokumenti

Izdvojeni dokumenti

   
 Plan upisa u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2022./2023. na području Međimurske županije
   
Statut Dječjeg vrtića Suncokret
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave 
Pravilnik o upisu i mjerilima upisa djece 
Pravilnik o radu
Pravilnik o kućnom redu
Pravilnik o zaštiti na radu
Pravilnik o zaštiti od požara
Pravilnik o video nadzoru
Odluka o imenovanju osobe za zaštitu dostojanstva radnika
   
Poslovnik o radu upravnog vijeća
Poslovnik o radu Odgojiteljskog vijeća
Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima
Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga
Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka
   
Kurikulum za pedagoške godine 2022.-2027.
Kurikulum za pedagošku godinu 2021.-2022.
Kurikulum za pedagošku godinu 2020.-2021.
Kurikulum za pedagošku godinu 2019.-2020.
   
Kraći program igraonice engleskog jezika
Godišnji plan i program rada za pedagošku godinu 2022./2023.
Godišnji plan i program rada za pedagošku godinu 2021./2022.
Godišnji plan i program rada za pedagošku godinu 2020./2021.
Godišnji plan i program rada za pedagošku godinu 2019./2020.
Sigurnosno zaštitni preventivni program
Program predškole (van redovnog programa)
Program predškole (redovni program)
   
Proračun za 2023. godinu
Godišnji obračun financijskog plana za 2022. godinu
Financijski plan za 2022. godinu
Izvršenje financijskog plana za 2021. godinu
Financijski plan za 2021. godinu
Financijski plan za 2020. godinu
Izvršenje financijskog plana za 2020. godinu
   
Plan nabave za 2023. godinu
Plan nabave za 2022. godinu
Plan nabave za 2021. godinu
Plan nabave za 2020. godinu
   
Evidencija zaključenih ugovora u 2022. godini
   
Godišnje izvješće o radu za pedagošku godinu 2020. / 2021.
Godišnje izvješće o radu za pedagošku godinu 2019. / 2020.
Godišnje izvješće o radu za pedagošku godinu 2018. / 2019.
   
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
Pravilnik o zaštiti osobnih podataka
Pravilnik o zaštiti, nadzoru nad prikupljanjem, obradi i korištenju osobnih podataka
Evidencija aktivnosti obrade - informativni katalog
   
Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za ispravak ili dopunu informacije
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
   
Plan klasifikacijskih oznaka za 2023. godinu
Plan klasifikacijskih oznaka za 2022. godinu
Plan klasifikacijskih oznaka za 2021. godinu
SJEDNICA   ZAPISNIK
47. sjednica Upravnog vijeća  
46. sjednica Upravnog vijeća  
45. sjednica Upravnog vijeća  
44. sjednica Upravnog vijeća  
43. sjednica Upravnog vijeća  
42. sjednica Upravnog vijeća  
41. sjednica Upravnog vijeća  
40. sjednica Upravnog vijeća  
39. sjednica Upravnog vijeća  
38. sjednica Upravnog vijeća  
37. sjednica Upravnog vijeća  
36. sjednica Upravnog vijeća  
35. sjednica Upravnog vijeća  
   
Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom
Popis gradiva s rokovima čuvanja