igramo se pjevamoplešemoučimoveselimo sei pripremamo sadržaj za našu novu stranicu.

NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA ODGOJITELJ/ICA

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Suncokret" raspisuje se 

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta

ODGOJITELJ/ICA

• 2 izvršitelja na određeno vrijeme, puno radno vrijeme uz obvezni probni rok sukladno zakonskim odredbama

UVJETI: prema članku 24. i 25 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (,,NN" br. 10/97, 107/07, 94/13.) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (,,NN" br. 133/97): završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju.  Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.

 

Odluka o objavi obavijesti o upisima djece u Dječji vrtić Suncokret za pedagošku godinu 2020./2021.
Obavijest o objavi obavijesti o upisima djece u Dječji vrtić Suncokret za pedagošku godinu 2020./2021.
Odluka o uvjetima plaćanja roditelja za boravak djece u Dječjem vrtiću Suncokret za mjesec ožujak i travanj (pandemija virusa COVID-19).pdf
Obavijest za roditelje od 25.5 2020.
Podsjetnik za roditelje - upisi
Nove upute za vrtiće i škole

Proslavili smo Valentinovo

arrow_forward

Veselim programom otvorili smo dograđeni dio našeg vrtića Suncokret

arrow_forward