Dječji vrtić SUNCOKRET

Dokumenti

Statut Dječjeg vrtića Suncokret
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave 
Pravilnik o upisu i mjerilima upisa djece 
Pravilnik o radu
Pravilnik o kućnom redu
Pravilnik o zaštiti na radu
Pravilnik o zaštiti od požara
Pravilnik o video nadzoru
Poslovnik o radu upravnog vijeća
Poslovnik o radu Odgojiteljskog vijeća
   
Kurikulum za pedagošku godinu 2020.-2021.
Kurikulum za pedagošku godinu 2019.-2020.
   
Godišnji plan i program rada za pedagošku godinu 2019./2020.
Sigurnosno zaštitni preventivni program
Program predškole (van redovnog programa)
Program predškole (redovni program)
Financijski plan za 2020. godinu
   
Plan nabave za 2020. godinu
   
Godišnje izvješće o radu za pedagošku godinu 2018. / 2019.
   
Pravilnik o zaštiti osobnih podataka
Evidencija aktivnosti obrade - informativni katalog
Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za ispravak ili dopunu informacije
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija